Expressieve Educatie

In het kader van de leerlijn kunstzinnige oriëntatie en cultuureducatie op basisscholen sluit ExpressieCoaching hierbij aan met een aanbod van workshops, een lessencyclus en docententraining. Centraal staat het woord expressie: het tot uiting brengen wat er in kinderen leeft met woorden en met lichaamstaal.

Dans en Drama zijn geen doel op zich, maar middelen in het proces van kinderen om zichzelf te leren uitdrukken, zichzelf te leren presenteren en leren samen te werken. Naast het kunstzinnige aspect komen er dus een heleboel sociale vaardigheden aan bod.

Als dramatherapeut op een ZMOK-school en docent Activiteitenvakken op het MBO bij de opleiding Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent heb ik veel ervaring en kennis in het omzetten van thema’s en leerdoelen in drama- en dansactiviteiten en het afstemmen van de lessen op de beginsituatie van de doelgroep.