Lessencyclus

Indien een school vanuit het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van plan is een reeks van drama- en/of danslessen aan te bieden, dan kan hier een lessencyclus op maat worden aangeboden, waarin de 3 kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie aan bod komen.

De drie kerndoelen voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie zijn:

  1. Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  2. Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  3. Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Naar gelang de behoefte van de school wordt een passend aanbod gecreëerd.